Provoz bojleru - otázky

Provoz bojleru a otázky, které od našich zákazníků často dostáváme.

Z naší dlouholeté praxe s prodejem a montáží bojlerů jsem vybral nejčastější otázky spojené s provozem ohřívače vody. V tomto článku na ně odpovídám. Také rád uvedu principy jejich fungování a provozu. Zde jsou:

 

Praktické rady pro výběr zásobníkového ohřívače vody

Rodiny s malými dětmi, nebo zatím bez dětí, by měly vzít do úvahy životnost ohřívačů (5-15 let) a zvažovat objem i pro děti. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu horší variantu (je nutno počítat raději s větším objemem).

 

Jaký je rozdíl mezi svislým a vodorovným ohřívačem vody?

Vodorovný bojler se používá většinou tam, kde není dostatek místa. Obecně, funkčně výhodnější jsou bojlery umístěné svisle, protože teplá a studená voda se nemísí tolik jako u bojlerů umístěných vodorovně, kde je větší styčná plocha mezi teplou a studenou vodou. Pouze u vodorovných typů s výměníkem, má vodorovné provedení výhodu v tom, že voda ohřátá na maximální teplotu je k dispozici téměř okamžitě, neboť výměník ohřívá hned od vršku nádoby. Doba ohřevu: celková doba ohřevu elektrickou energií je u obou typů stejná, při ohřevu výměníkem je rychlejší vodorovný ohřívač – přibližně o čtvrtinu. Ovšem svislý kombinovaný typ OKC X/1m2 je přibližně stejně rychlý (při stejném průtoku otopné vody). U vodorovného kombinovaného ohřívače je velmi důležité, aby výměník fungoval jako protiproudý (je výkonnější než souproudý). Při nedodržení směru proudění topné vody lze samozřejmě ohřát celý objem též, ale za mnohem delší dobu. Ohřívač se potom špatně dohřívá a nefunguje na „samotíž“.

 

Jaká je funkce pojistného ventilu?

Pojistný ventil ohřívače má v sobě zabudovaný zpětný ventil (zpětnou klapku), který brání protlačení vody zpět do vodovodního řádu. Odkapávání vody během ohřevu bojleru je v pořádku a signalizuje správnou funkčnost pojistného ventilu. Při ohřevu vody dochází ke zvětšení jejího objemu přibližně o 1% z nahřívaného objemu. To znamená, pro objem 120 litrů by Vám mělo vytéci kolem 1,3 litrů vody. Množství odkapané vody může být různé, záleží na několika okolnostech (ohřívaný objem, rozdíl teplot vody před ohřevem a po ohřevu, tlak ve vodovodním řádu).

Pokud voda odkapává i mimo vlastní ohřev, problém může být následující:

nečistota nebo usazeniny ve ventilu můžou zapříčinit prokapávání; doporučujeme otočit ventilem nebo páčkou (italský typ) nahoře na ventilu; toto by se mělo dělat preventivně každé tři měsíce.

ve vysokém vstupním tlaku při hodnotě nad 5 bar, doporučujeme na vstupní potrubí umístit redukční ventil

odkapávání muže být samozřejmě způsobeno i poruchou pojistného ventilu.

Pokud voda odkapává pouze při ohřevu navlékněte na hrdlo hadičku a sveďte ji do odpadu. Odvod vody nesmí být veden nahoru, nesmí být delší než dva metry a musí být zabezpečen před zamrznutím a stlačením.

Ovšem lepší řešení je nainstalovat mezi bojler a pojistný ventil expanzní nádobu. Expanzní nádoba by měla mít objem přibližně 4-8% z nádoby ohřívače vody. Potom nebude docházet k plýtvání vody.

 

Doporučené minimální objemy expanzních nádrží podle objemu ohřívače

Objem ohřívače [l] --- Objem expanzní nádoby [l]

50 --- 2-4

80 --- 5-8

100 --- 5-10

125 --- 5-10

160 --- 8-16

180 --- 8-18

200 --- 9-20

250 --- 10-25

300 --- 12-30

400 --- 16-40

500 --- 20-50

750 --- 30-75

1000 --- 40-100

Prosím, nezapomeňte, že expanzní nádoba pro užitkovou vodu je modré barvy a nazývá se Aquamat. Vybrat si Aquamat můžete zde.

 

Jaké je použití zpětné klapky u kombinovaných ohřívačů vody?

Zpětná klapka by měla být umístěna na vstupu do výměníku. Zde je nutné dát pozor na zavzdušňování výměníku. Jestliže máte hodně vzduchu ve vodě nebo nemáte dostatečně silné čerpadlo, doporučil bych umístit odvzdušňovací ventil mezi výměník a zpětnou klapku. Zpětná klapka se ovšem nedoporučuje pro „samotíž“, neboť zvyšuje hydraulický odpor v potrubí.

Podnětem pro uzavření zpětné klapky je už samotné zastavení proudění tekutiny v potrubí v povoleném směru (někdy se používá zpětný ventil, který funguje v různých polohách – mívá pružinu). Klapka funguje jen v jedné poloze. Součástka je to mechanická, prodejná samostatně jako třeba uzavírací ventil.

 

Proč se může vyskytnout zapáchající teplá voda?

Tento problém se týká spíše vody než ohřívačů. Některé vody (studniční, neupravované) obsahují velké množství sulfátu spolu s bakteriemi, které tento sulfát redukují. Tyto bakterie, zdraví neškodné, ve stojatých vodách, které byly zbaveny kyslíku produkují plyn sulfidu vodíku (zápach) využívající iontu vodíku z anodové ochrany. Čím větší je činnost této anody (horší kvalita vody), tím více je iontu vodíku a tím více vzniká plynu sulfidu vodíku. Tyto bakterie nemohou růst v přítomnosti atmosférického kyslíku, a proto nejsou ve zdrojích studené vody. Pokud se tatáž voda zahřeje, objeví se. V některých případech pomůže vyměnit anodu za jinou, která může mít jiné složení. Jestli se však tímto problém nevyřeší, doporučuji anodu vymontovat, i když se tím sníží životnost ohřívače vody.

 

Jak postupovat při vypuštění vody z ohřívače?

vypněte všechna elektrická topná tělesa, která jsou v ohřívači!

zavřete přívod studené vody do ohřívače (do ohřívačů)

otevřete ventil (kohoutek) teplé vody někde v souvisejícím potrubí (pozor u pákových baterií — nutno otevřít pouze teplou vodu), chcete-li vypustit celé potrubí rozvodu teplé vody, otevřete všechny s ním související uzávěry

pod vyústění vypouštěcího ventilu ohřívače umístěte dostatečně velkou nádobu, nebo vodu zaveďte do odpadu!

otevřete vypouštěcí ventil ohřívače! Měl by být na „T“ odbočce těsně před vstupem studené vody do ohřívače (u stacionárních ohřívačů bývá někdy na zcela samostatném výstupu ve spodní části)

pokud se Vám nepodařilo najít vypouštěcí ventil ohřívače, vypusťte ohřívač přes zkušební (odlehčovací) ventil, který je součástí pojistného ventilu

po úplném vypuštění vody z ohřívače všechny ventily (kohoutky) opět zavřete!

Upozornění: Při vypouštění ohřívače na zimu, nezapomeňte vypustit i vodovodní systém. Jestliže bude potom ohřívač delší dobu bez vody, je dobré ho před opětovným použitím vypláchnout.

 

Jak vyčistit vnitřek ohřívače vody?

Po vypuštění a otevření zásobníku uvidíte, jakým způsobem je výměník zanesen kamenem. Pokud bude kámen měkký, měl by jít opláchnout nebo odstranit proudem vody nebo otřít např. hadrem. Pokud bude tvrdý, doporučujeme kámen odstranit dřevěným předmětem (velmi opatrně, v žádném případě se nesmí poškodit vnitřní smalt). Doporučujeme obstarat si nové těsnění pod přírubu a hořčíkovou anodu, jejíž životnost je počítána na 2 roky a rovnou vše vyměnit. Opotřebení je pak odvislé od provozu a vody v oblasti. Obojí lze zaslat na dobírku.

 

Co je to cirkulace?

Cirkulací se rozumí instalace dvojího rozvodu teplé vody a cirkulačního čerpadla. Jedním potrubím se voda vede k odběrným místům, druhou větví pak zpět do ohřívače do cirkulačního otvoru. Do obvodu se ještě zařadí cirkulační čerpadlo. Vzdálenost, u které by se mohlo uvažovat o cirkulaci je asi 6 metrů. Tato délka odpovídá potrubí o světlosti ¾“. Nedoporučujeme cirkulaci provozovat u malých ohřívačů a při ohřevu pouze na noční proud. Dochází zde k nežádoucímu zchlazování vody v zásobníku.

 

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku, pak mne prosím kontaktujte, nejlépe na e-mailu: daniel.coufal@gas.cz . Pokusím se Vaši otázku co nejlépe zodpovědět.

Za GAS-TM s.r.o. 

Daniel Coufal

jednatel společnosti