Magnetické filtry

Magnetické filtry slouží k průběžnému čistění dopravovaného média, čímž pomáhají zabránit poškození technologických systémů topných soustav. Výrobci kotlů již podmiňují instalaci tohoto zařízení pro zachování záruky k instalovaným výrobkům.