Nekondenzačné kotly - 80/80 systém deleného oddyme

Odvod spalín pre nekondenzačné kotly - systém deleného oddymenia 80/80